KREMALI MANTARLI TAVUK
200 gr marine edilmiş tavuk fileto, krema, mantar
20,00 TL
ADET